اسطوره های عشق در ایران برای سده ها، لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، سیاوش و قصه هایی از این دست بودند. از جایی به بعد اما گویی این اسطوره ها عقب نشینی کردند و اسطوره های تازه ای جای آن ها را گرفت که البته تأثیر آن ها بر زندگی فرزندان این جامعه بسیار متفاوت بود. در نبود اسطوره های وطنی، سیندرلا تبدیل به اسطوره عشق شد؛ دختری زیبا و ظریف به سان عروسک که قرار است دل پسر حاکم یا مرد نظامی را ببرد بی آنکه…
دنیای سفر