سال هاست که مسافران وعده هایی را درباره ورود فناوری به حوزه گردشگری شنیده اند. وعده هایی نظیر دستیارهای رباتیک که در کارها کمک حال مسافران هستند، ماشین های بدون راننده که در مسافرت ها به مسافران خدمات رسانی می کنند و انواع و اقسام وسایلی که با استفاده از هوش مصنوعی طراحی شده اند تا وظایف گوناگونی را انجام دهند. با این حال، تاکنون هیچ کدام از این وعده ها محقق نشده  است. بسیاری از مردم با…
دنیای سفر