در حالی که قریب به دو ماه از آغاز به کار کمپین بایکوت سفر به کشورهای حامی داعش سیاه و سفید (دبی و ترکیه) می گذرد، حالا برخی این شبهه را وارد می کنند که چرا ایرانی هایی که خود سال ها گرفتار تحریم های بین المللی بوده اند، اقدام به تحریم سفر به کشورهایی نظیر ترکیه و امارات کرده اند؟ این پرسش غلط البته با کژفهمی درباره ماهیت کمپین بایکوت سفر به کشورهای حامی داعش نیز همراه می شود؛ به گونه ای که کمپینی…
دنیای سفر