بخشی از مردم ایران، پیرو کمپینی که آن ها را به دیدن ایران در نوروز پیش رو به جای ترکیه و دبی دعوت می کند، تصمیم دارند به سفرهای داخلی بپردازند؛ اما مساله این است که بسیاری از جاذبه های ایران برای آن ها ناشناخته است؛ معرفی مقصد گردشگری امروز، شهرستان تفت در استان یزد است.

اغلب توصیه کارشناسان و فعالان گردشگری این است که هموطنان برای سفرهای نوروزی خود به شهرها و مقاصدی بروند که کمتر شناخته شده…
دنیای سفر