«مارتی بنتروت» معاون اداره فروش خاورمیانه بوئینگ که اوایل فروردین ماه برای مذاکره با خریداران ایرانی به تهران آمده بود، حالا از تلاش این شرکت برای دور زدن تحریم های دلاری ایران و امکان پذیر کردن فروش محصولات خود سخن می گوید.

بنتروت گفته که در تهران «با بیش از ۲» شرکت هوایی برای فروش بوئینگ مذاکره شده؛ اسامی شرکت های ایران ایر و ماهان فعلا از میان این چند شرکت، منتشر شده است.

پیش از بوئینگ،…
دنیای سفر