به گزارش خبرگزاری ایسنا باغ ارم و خانه قوام، کاخ گلستان، مجموعه سعدآباد، پیست اسکی دیزین، موزه جواهرات ملی، پرسپولیس (تخت جمشید)، میدان نقش جهان، آرامگاه حافظ، بازار بزرگ تهران و جزیره کیش، ۱۰ جاذبه گردشگری هستند که در این نشریه معرفی و به تفصیل به آن ها پرداخته شده است.

این گزارش، جزیره کیش را جزیره ای برای تجارت آزاد عنوان کرده است.

دنیای سفر