به گزارش خبرگزاری ایسنا، مسئولان گردشگری کشور فیلیپین در تلاش اند با افزایش آگاهی پیرامون در دسترس بودن غذای حلال، مساجد و دیگر امکانات مربوط به مسلمانان، تعداد بیشتری از مسلمانان کشورهای منطقه را جذب کنند.

«رامون جیمنز»، دبیرکل اداره گردشگری فیلیپین اعلام کرد: فیلیپین نزدیک به ۵۶۶ هزار نفر گردشگر از خاورمیانه، بخشی از کشورهای آسیای جنوب شرقی و همچنین هند جذب می کند و این مناطق بازار پایه و…
دنیای سفر