به اذعان بسیاری از این گردشگران که با آن ها صحبت کرده ام تصورات ذهنی این افراد پس از دیدن تهران دچار تغییرات عمده شده است. آن ها شهری عقب افتاده با مشکلات بسیار را متصور بوده اند، اما شهری پیشرفته، تمیز و زیبا دیده اند. حالا اگر این گردشگر خود شهردار یکی از شهرهای پیشرفته و مدرن اروپایی باشد به طور حتم می توان جزئیات بیشتری را در نظر گرفت.

جولیانو پیزاپیا، شهردار میلان هفته گذشته در سفری سه…
دنیای سفر