به گزارش خبرگزاری ایسنا، در ابتدای این دیدار، محمدرضا پوینده (مدیرعامل و رییس هیئت مدیره صندوق احیا) با تشریح جایگاه و ظرفیت های منحصر به فرد قانونی این صندوق برای طرف انگلیسی، تصریح کرد: شرایط پساتحریم، امنیت پایدار و ویژگی های فرهنگی و هویتی ملت ایران دست به دست هم داده تا امروز ایران به عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگران مورد اتفاق نظر همه سازمان های جهانی فعال در این حوزه قرار گیرد.

وی با…
دنیای سفر