در حالی اوایل دیماه امسال معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی از توافق با ایرلاین ها برای اعمال نرخ های توافقی پروازهای نوروزی خبر داده بود که چند هفته بعد رئیس سازمان هواپیمایی نرخ توافقی برای بلیت پروازها در ایام نوروز ۹۵ را تکذیب کرد.

اوایل دیماه امسال محمد خداکرمی معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به این که برای ایام نوروز تقاضا برای سفر افزایش قابل توجهی دارد،…
دنیای سفر