اقتصاد جایگزین نفت؛ این جمله ساده که از ده ها سال پیش ذهن سیاستمداران و اقتصاددان ها و جامعه ایران را به خود مشغول کرده بود به نظر می رسد در حال اجرایی شدن است. حالا دیگر زمزمه گردشگری جایگزین نفت زمزمه بسیاری از دولتمردان ایران است. به نظر می رسد ایران مسیر جایگزین را یافته است تا از تنبلی تاریخی خارج شود و اقتصاد جایگزین را توسعه بدهد که اگر چنین نبود معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی در گفت و…
دنیای سفر