اسقف «مونسینیور آندره آتا» ضمن دیدار از موزه ملی ایران، مجموعه جهانی کاخ گلستان، کلیسا و موزه حضرت مریم و آتشکده آدریان به «ایسنا» گفت: «پس از بازگشت به واتیکان، گروه کاری مشترکی با مقامات وزارت فرهنگ و ارتباطات، سازمان های حج و زیارت و گردشگری ایران تشکیل می دهیم و برای سفر تعدادی از خبرنگاران مشهور ایتالیا که قلم شناخته شده ای دارند و مدیران آژانس های قوی این کشور که سفرهای زیارتی از ایتالیا در…
دنیای سفر