علی عابدزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان هواپیمایی کشوری در نشستی با خبرنگاران درباره دریافت خط اعتباری برای خرید هواپیما در دنیا و انتقادهایی که به قرارداد خرید ایرباس شده پرداخت و در این باره به صمت گفت: انتقادهایی که از خرید هواپیماها شده، غیرمنطقی است. افرادی که به خرید این هواپیماها انتقاد کرده اند از صنایع هوایی کشور دور هستند. متاسفانه منتقدان قرارداد خرید ایرباس افراد بیرون از…
دنیای سفر