به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمود اسلامیان روزشنبه در همایش بین المللی گردشگری و ‘سفر پاک’ در هتل عباسی اصفهان افزود: سهم ایران از بازار گردشگری جهانی تنها ۲۴ صدم درصد است که این میزان در مقایسه با ظرفیت های گسترده کشور در بحث صنعت گردشگری بسیار ناچیز است.

وی اظهار کرد: ایران ظرفیت بسیاری دارد که این سهم متناسب با مزیت های کشور نیست و شاید یکی از دلایل مهم آن کم کاری یا سهل انگاری های انجام شده…
دنیای سفر