به گزارش خبرگزاری ایسنا؛ امروزه بحث توریسم ورزشی به عنوان یکی از شاخه های اصلی و مهم ورزش مطرح شده است و به طور مستقیم در توسعه ورزش منطقه ای و کشوری تاثیر می گذارد.

در استان مرکزی و بویژه شهر اراک که در یکی دو سال گذشته از لحاظ ورزشی و افزایش تیم های حرفه ای در لیگ های مختلف کشوری رشد چشم گیری داشته است، با توجه به حجم بالای سفر تیم های مختلف ورزشی، داوران، کادر برگزاری مسابقات و … توجه به…
دنیای سفر