به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی “امروز” در نخستین همایش میراث فرهنگی و توسعه پایدار افزود: اصطلاح توسعه پایدار را طرفداران محیط زیست ابداع کرده اند و بنا بر آن اگر توسعه بی توجه به منابع محیطی و زیستی انجام گیرد در آخر محیط زیست انتقامش را خواهد گرفت و آنچه که شما بنا نهاده اید پایدار نخواهد بود پس باید از ابتدا حق طبیعت را پرداخت کنید. پیام…
دنیای سفر