مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری اصفهان در اختتامیه نهمین گردهمایی راهنمایان گردشگری سراسر کشور که همزمان با روز جهانی راهنمایان در محل تالار کوثر اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: چندی پیش یکی از اساتید دانشگاه ترکیه مهمان ما بودند که نکاتی را گفتند و نیازمند تامل همه ما است و آن اینکه تمدن ایران بزرگ برای ما در منطقه به مثابه تمدن یونان در غرب است.

فریدون الله یاری با بیان اینکه بر اساس متون تاریخی…
دنیای سفر