۳ سال پیش روز ۲۸ بهمن ۱۳۹۱ زمانی که مدیریت شهری پس از ماه ها تلاش اقدام به افتتاح تونل نیایش می کرد گمان نمی برد که شاید این دست ساخته بشر قادر نباشد که در ساعات پیک ترافیک تراکم خودرو در این بخش از شهر را مدیریت کرده و سهولت در تردد را به خودروهای عبوری از آن هدیه کند. در تاریخ یاد شده شاخه شمالی تونل نیایش به بهره برداری رسید اما، خودروها برای ورود و گذر از آن با محدودیت زمانی مواجه شدند….
دنیای سفر