علی اصغر دشتی زاد با اشاره به اینکه قدمت این اثر طبیعی به دوره هولوسن تا اواخر دوره کواترنر بر می گردد افزود: اثر طبیعی مذکور یکی از مناظر دیدنی طبیعت و جاذبه های شهر مروست است که در اصطلاح محلی مردم مروست قرقرو گفته می شود.

وی بیان کرد: این تپه حدود چند سال پیش شناسایی شد و در نقطه صفر مرزی استان یزد و کرمان در جاده مروست به خَبر شهر بابک و در فاصله ۲۰ کیلومتری شهر مروست قرار دارد. دلیل…
دنیای سفر