به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری؛ فرشید مصدقی پژوهشگر باستان شناسی تهران تصریح کرد: کاربری، یکی از مجهولاتی است که در مورد این تپه واقع در جنوب شرقی شهرری به سوی ورامین، وجود دارد.

مصدقی افزود: با توجه به ظرفیت فراوان تپه میل، امکان حفاری های باز در این محوطه باستانی وجود دارد و گمانه زنی و لایه نگاری روش هایی هستند که در اینجا به کار نمی آیند. احتمال اینکه این بنا آتشکده،…
دنیای سفر