به گزارش شهریارنیوز؛ چالار فاهری در دیدار با شهردار تبریز با تکذیب برخی خبرها در خصوص ضرورت اخذ ویزا برای سفر شهروندان ایرانی و ترکیه ای، تصریح کرد: ارتباطات شهروندان تبریزی با ترکیه از دیرباز چشمگیر بوده و امروز نیز مانعی برای گسترش این روند نیست.

دیدار شهردار تبریز با سرکنسول جدید ترکیه در تبریز
دنیای سفر