به گزارش خبرگزاری مهر؛ مهدی ایزدی با بیان اینکه قله دماوند در دست پیگیری برای ثبت جهانی یونسکو است، کل آثار شناسایی شده تاریخی و طبیعی استان را ۲ هزار و ۸۰۰ اثر اعلام کرد و گفت: شمار آثار ثبتی در سال جاری ۶۴۸ اثر، آثار طبیعی ۱۳ اثر و آثار معنوی ۵۸ اثر است.

وی نخستین اثر ثبت شده میراث جهانی مازندران در سال جاری را مجموعه عباس آباد بهشهر عنوان کرد و گفت: آثار ثبت شده استان دارای قدمت دوره…
دنیای سفر