روز شنبه ۱۳ تیرماه سال ۱۳۹۴ مصادف با ۴ ژوئیه ۲۰۱۵ در سی و نهمین اجلاس میراث فرهنگی یونسکو پرونده منظر فرهنگی میمند مورد بررسی قرار گرفت و با کسب اکثریت آراء به عنوان نوزدهمین اثر جهانی ایران در فهرست یونسکو به ثبت رسید.

از سوی یونسکو از «منظر فرهنگی میمند» این چنین یاد شده است: «در انتهای دره ای در جنوب کوه های مرکزی ایران منطقه تاریخی «میمند» واقع شده است که شیوه زندگی مردمانش از سال های دور…
دنیای سفر