به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، فرزین حق پرست گفت: پنج اثر طبیعی آذربایجان شرقی به دلیل دارا بودن قدمت و اهمیت تاریخی، در فهرست میراث ملی ایران قرار گرفتند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی افزود: ثبت این آثار طبیعی در راستای حفظ گونه های ارزشمند طبیعی، پس از تائید شورای ثبت استان و بازدید کارشناسان سازمان به شورای ثبت…
دنیای سفر