به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز؛ عبدالناصر میرچی گفت: اداره کل و معاونت میراث فرهنگی در راستای حفظ گونه های ارزشمند طبیعی در فاز نخست اقدام به تهیه پرونده ثبتی ۷ درخت کهنسال کرد که پس از تایید شورای ثبت استان و بازدید کارشناسان سازمان به شورای ثبت سازمان ارسال شد.

وی ادامه داد: پس از تشکیل شورای ثبت میراث طبیعی سازمان در مورخ ۵ اسفند سال جاری و بحث…
دنیای سفر