تئودور هاینریچ گردشگر سوئدی در سفر به ایران به روستای بالاجاده آمد و از جاذبه های گردشگری این روستا دیدن کرد. بازدید از بافت تاریخی و معماری بومی بالاجاده، کارگاه های صنایع دستی و معماری خاص حمام عمومی این روستا از برنامه های این گردشگر در روستای بالاجاده بود. ضمن آنکه به محل سکونت گدارها هم سر زد و دقایقی به اجرای موسیقی یکی از گدارهای (خنیاگران هندی تبار ساکن شمال کشور) روستای بالاجاده که آهنگ…
دنیای سفر