یک منطقه یا شهر که با ورود گردشگر روبرو می شود، بر حسب اتفاق یا شانس موفق به جذب دایم گردشگر نخواهد شد، چرا که موفقیت آن منطقه در گرو یک سلسله برنامه ریزی دقیق و راهبردی ست که می بایست توسط متولیان امر گردشگری پس از شناخت کامل نیازها و ظرفیت های گردشگری آن شهر، حاصل گردد.

تشکیل اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کلانشهر اهواز، بی شک حاصل نگاه ویژه و علاقمندی مدیرکل اسبق میراث فرهنگی،…
دنیای سفر