نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران ۲۰۱۶

افزایش ۱۲۰ درصدی بخش بین الملل نهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری
افتتاح نهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران با اجرای گروه موسیقی خطایی اردبیل
یادداشت معاون گردشگری: نمایشگاه بین المللی گردشگری در ایستگاه نهم
نمایشگاه بین المللی گردشگری ایران آغاز شد
وزیر کشور: تلاش می کنیم گردشگری پررنگ شود
“سلطانی فر” در نمایشگاه گردشگری…
دنیای سفر