«مسعود سلطانی فر»، معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در گفت و گو با خبرنگار گردشگری ایسنا، ضمن تشریح مفاد این تفاهمنامه، درباره موضوع سند همکاری هایی که با موزه لوور فرانسه امضاء شد نیز توضیحاتی داد و علت جایِ خالی تفاهم های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی در میان تفاهم های دولت ایران با چین و ایتالیا را تشریح کرد.

نخستین تفاهم نامه گردشگری بعد از یک عمر رابطه

او…
دنیای سفر