غلامحیدر ابراهیم بای سلامی درباره ایده طرح «صد هتل، صد کسب و کار» گفت: از آن جا که سازمان تامین اجتماعی بزرگ ترین بنگاه اقتصادی و اجتماعی بعد از دولت است هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی (هگتا) را ایجاد کرده و با توجه به رونق گردشگری در کشور بررسی ها برای پروژه صد هتل، صد کسب و کار را شروع کرده است.

وی تصریح کرد: برای آغاز این کار با مسئولان ۳۱ استان مذاکره و مکاتبه شده و زمین هایی را نیز معرفی…
دنیای سفر