به گزارش ایرنا؛ شمارش گر پایگاه اطلاع رسانی مرکز آمار ایران شامگاه سه شنبه، عدد ۷۹ میلیون (۷۹٫۰۰۰٫۰۰۰) تن را نمایش داد.

علی اکبر محزون مدیرکل آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور نیز ماه گذشته رشد موالید را در ۹ ماهه اول سال جاری چهار و نیم درصد اعلام کرده بود.

به گفته وی رشد موالید در سال ۱۳۹۱ به میزان ۲،۹ درصد، در سال ۱۳۹۲ به میزان ۳،۵ درصد، در سال ۱۳۹۳ به میزان ۴،۲ درصد…
دنیای سفر