به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آبادان با بیان این مطلب گفت: طی دو هفته متوالی بهمن ماه با انجام گشت و کنترل مشترک حوزه استحفاظی به همراه محیط بانان خرمشهر به چندین نفر صیاد غیرمجاز که اقدام به پهن کردن گسترده تورهای صیادی به تعداد ۵۲ رشته نموده بودند، برخورد شد.

احمد موسوی آزاد ادامه داد: علاوه بر دستگیری تعدادی از این صیادان غیرمجاز،…
دنیای سفر