به گزارش خبرگزاری ایسنا، «جوزغند»، گران ترین شیرینی محلی کشور که در دوره صفوی به عنوان «جیره جنگی سربازان» استفاده می شد، پس از ۸ سال احیا، در فهرست میراث ناملموس به ثبت رسید.

محمود مرادی، شهردار شهر تاریخی نراق گفت: با توجه به روند رو به منسوخ شدن ساخت این شیرینی محلی در منطقه «نراق» از حدود ۸ سال گذشته پروژه احیای «جوزغند» در شهر تاریخی نراق و توسط شهرداری منطقه آغاز شد. نخست جلساتی با…
دنیای سفر