چند سال پیش، پاریس با پدیده کم سابقه ای مواجه شد، طی چندین شب متوالی اعتراض ها و ناآرامی های متعددی در پایتخت فرانسه روی داد. جوانان ساکن حومه پاریس که به شرایط ناعادلانه خود اعتراض داشتند، عامل بروز این درگیری ها بودند، آن ها با به آتش کشیدن اتومبیل ها و ایجاد آشوب های شبانه تلاش داشتند، خود را به یاد جامعه فرانسوی که آن ها را به دست فراموشی سپرده بود، بیاورند. این ناآرامی ها علاوه بر اینکه…
دنیای سفر