به گزارش خبرگزاری ایسنا؛ مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان، در نشست خبری نهمین گردهمایی راهنمایان سراسر کشور که هم اکنون در اصفهان در حال برگزاری است، در پاسخ به سوالی درباره خروج دستگاه حفر تونل مترو که به پایه های سی و سه پل رسیده بود، توضیح داد: آن زمان بحث های زیادی درباره مترو مطرح شد. دستگاه حفر تونل هم اکنون خارج شده و مسیر باز است.

او با اشاره به تعدد پل های تاریخی روی…
دنیای سفر