بیش از دو هفته از قول و قرارها برای پیگیری وضعیت سازه آهنی گنبدی شکل در کنار مقبره  شهید گمنام در حریم «ارگ انار» کرمان می گذرد، مدت زمانی که برای دوستداران میراث فرهنگی زیاد به نظر می رسد و حالا امیدشان به پیگیری های معاونت میراث فرهنگی برای جلوگیری از مخدوش شدن حریم منظری یکی از با ارزش ترین بناهای تاریخی این استان است.

با مجوز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در چند سال گذشته، پیکر مطهر…
دنیای سفر