شرکت کنندگان در نمایشگاه گردشگری بین المللی «فیتور» اسپانیا در جلسه ای با حضور مسوولان کانون اتومبیلرانی و جهانگردی به عنوان نماینده ایران در این نمایشگاه بر ضرورت حضور یک شکل ایران با شعار یکسان تاکید و این امر را یکی از راه های مهم در تاثیر جذب گردشگر برای ایران عنوان کردند.

این در حالی است که هدف و دغدغه نهایی از شرکت در نمایشگاه های گردشگری خارجی، جذب گردشگر به کشور است اما با توجه به…
دنیای سفر