معاون سرمایه گذاری صندوق احیاء، با تأکید بر فرصت اثربخش  و ارزنده نهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته، حضور ویژه صندوق احیاء در این نمایشگاه را فرصتی ارزنده برای استفاده سرمایه گذاران، بهره برداران و سایر بخش های مرتبط با احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی خواند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی (صابتا)، علی کاظمی، با تأکید بر اینکه صندوق…
دنیای سفر