به گزارش روابط عمومی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، نزیه معروف شنبه با ارسال نامه ای به این دانشگاه انتخاب این شهر را به عنوان پایتخت گردشگری اسلامی در سال ۲۰۱۸ تبریک گفته و این شهر را شایسته اخذ این عنوان دانست.

نمایی از شهر تبریز و پارک ایل گلی
دنیای سفر