به گزارش ایرنا؛ ابراهیم کریمی اعلام کرد: این بنا یک خانه مسکونی در محله دربنوی بافت قدیم گرگان بوده که در دوره مشروطه برخی از جلسات انجمن مشروطه استراباد در آن برگزار می شده است.

به گفته وی این بنا همچنین در گذشته محل برگزاری مراسم پامنبری در شب عاشورا به عنوان یکی از رویدادهای مذهبی بوده است، هرچند هم اینک بدون کاربری می باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان گفت: این مجموعه در دوره قاجار ساخته…
دنیای سفر