به گزارش خبرگزاری ایسنا، مسعود سلطانی فر در حاشیه نهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران اعلام کرد: در جلسه گذشته هیأت دولت ماده ۳۱ آیین نامه رفع موانع تولید که اصلاح ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم است، تصویب شد. بر اساس این ماده قانونی، تمام هتل ها، مراکز اقامتی و تأسیسات گردشگری که از ابتدای سال ۹۵ پروانه بهره برداری دریافت می کنند، مشمول صددرصد معافیت مالیاتی می شوند.

به…
دنیای سفر