فیلیپ هاموند این خبر را در دیدار با محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در لندن اعلام کرد.

سفارت بریتانیا در تهران بعد از چند سال تعطیلی، تابستان سال جاری خورشیدی و مدتی بعد از اعلام توافق هسته ای ایران بازگشایی شد، اما هنوز خدمات صدور ویزا در این سفارتخانه ارائه نمی شود. در حال حاضر شهروندان ایرانی برای گرفتن ویزای بریتانیا باید از طریق کشوری ثالث اقدام کنند.

محمدجواد ظریف هم از راه…
دنیای سفر