به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی؛ مرتضی رحمانی موحد، پس ار ورود به استان از کارگاه های خانه صنایع دستی شهرستان بیرجند واقع در مجموعه باغ و عمارت رحیم آباد، باغ و عمارت جهانی اکبریه و مجموعه موزه ها، کتابخانه، نگارخانه و آزمایشگاه مرمت مستقر در این مجموعه دیدن کرد.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و رئیس ستاد هماهنگی خدمات سفر کشور، از اقدامات صورت…
دنیای سفر