قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین الملل با بیان اینکه خرید هواپیمای ایرباس A380 بدون مطالعه نبود، گفت: به تمام جوانب از جمله قابلیت پذیرش این هواپیماها در فرودگاه های کشور فکر شده است و انتقاداتی که به خرید این هواپیماها می شود، جدی نیست.

اصغر فخریه کاشان با بیان اینکه نباید به داشتن یکسری فرودگاه های درجه ۲ در کشورمان بسنده کنیم، گفت: فرودگاه های کشور به تدریج باید آمادگی پذیرش انواع…
دنیای سفر