مجید جلیل سرقلعه با تاکید بر ضرورت رشد ظرفیت های کشور در حوزه حمل و نقل هوایی، زمینی و ریلی، گفت: پیشینه تجاری ایران با توجه به اینکه ایران شاهراه شرق و غرب، شمال و جنوب بوده و جاده ابریشم را در سوابق خود دارد، می طلبد که جاده ابریشم دریایی و هوایی مدرن و همسو با تکنولوژی روز جهان داشته باشد.

نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نقش حمل و نقل هوایی در اقتصاد جهان و تجارت…
دنیای سفر