به مناسبت روز جهانی تالاب ها، میزگردی در خصوص وضعیت تالاب های کشور، مسایل این سرمایه های محیط زیستی و راهکارهای پیشنهادی برای برون رفت از این مسائل، با حضور روزبهانی مدیر طرح حفاظت از تالاب های ایران، معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو و دانشیار دانشگاه شهید بهشتی و عضو پژوهشگاه علوم محیطی این دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان،…
دنیای سفر