به گزارش فرینا، حمیدرضا مومنی در آئین راه اندازی خط جدید هواپیمایی قشم ایر در مسیر شهرهای تبریز، اصفهان، کرمانشاه و گرگان با بیان این مطلب، اعلام کرد: برقراری خط هوایی با شمار دیگری از کشورها به عنوان بازار هدف منطقه آزاد قشم در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: بر اساس سیاست های تدوین شده و اولویت بندی شرکت های هواپیمایی موظفیم با ایجاد یک شرکت هواپیمایی اقتصادی در منطقه آزاد قشم شرایط مناسب…
دنیای سفر