گردشگری خلاق، آخرین حلقه از زنجیره ی تکامل گردشگری است. پس از گردشگری تفریحی و گردشگری فرهنگی، امروز شاهد فراگیر شدن تقاضا برای محصولات گردشگری خلاق هستیم.

بر طبق تعریف سازمان یونسکو گردشگری خلاق، سفری هدایت شده برای کسب تجربه ای اصیل و تعاملی، همراه با یادگیری مشارکتی است که امکان برقراری ارتباط با مردم محلی ایجاد کننده آن فرهنگ را فراهم می نماید. در شبکه جهانی گردشگری خلاق بیان شده است که…
دنیای سفر