به گزارش خبرگزاری ایرنا، این توافقنامه روز شنبه در همایش بین المللی سفر پاک در هتل عباسی اصفهان به امضای احمدرضا نیک کار اصفهانی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا متعلق به صندوق بازنشستگی کشور و آندره مک (Andre Mack) مدیر مشاوره دانشگاه هتلداری لوزان سوئیس رسید.

توسعه صنعت گردشگری، برگزاری دوره های آموزشی و ارائه جدید ترین دانش مرتبط با مجموعه های هتل داری از جمله اهداف تاسیس دانشگاه بین…
دنیای سفر