به گزارش خبرگزاری ایسنا، کاهش چشمگیر تعداد گردشگران روس به دنبال تشدید تنش ها میان دو کشور و هراس اروپایی ها از احتمال تکرار حملات تروریستی در ترکیه، آمار گردشگری این کشور را به طرز نگران کننده ای کاهش داده است.

به همین دلیل، مسئولین بخش گردشگری ترکیه طی گردهمایی روز گذشته ی انجمن هتل داران و سرمایه گذاران گردشگری، به فکر جذب حداکثری مسافران خارجی افتاده اند و در این میان از ایران به عنوان یکی…
دنیای سفر